(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Biodiversity Heritage Library | Children's Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Jennie Lind Young Obituary"

FORXY-FIRST YEAR. NQ. 101. FB OVO. UTAH, THURSDAY. OCTOBER M. 192^. J PRICB TW O^^B 

YOUNG PBQVO MOIUER KILLS SEll Sets Fire To 
Clothing And^ 
Bums to Death 

Jilted Wife, Mother of Three Small Children 

PIead8 For Safety of Het:OffBprine 

In Death Agony. 

pc-jwHilcnt fliid mcnUi)!/ dwangtd from Iht- consUnt 

fl divoreoJtfT.. Jennie \.hid Vaunst. £7. f^-riy <^{.v7niS, 

lo dfslh. ; She diPfl in a ImsiI hMnltur fll r:r.Oi>'.:Hwft VeSr»" 
day avening. .lix hauri. iif(cr she hml net IiPhwir on fi« In 
rni-OBlbulldlnB near her residence, 13A Eiat Thlr(J N'orth 

Jind_ Uwk 3. Mm. V(nin(f had h«.j, living «t t),e aJ^vc iiddi^ 
durinit the past wedc ufUr having rtturned It, this cily iwo 
*^'"'-^^> tod«S^W.V«Ti!fll whtro BSe had l>eeTi Edited" 

Wid Id Ik ]ivTl^^a&|,<if tin: coal ttfiBpa-in Cwbon .mi].' i.f rtic ■■arkrr Kbuiirt, mj- 
tlul hrr mnlhrr |ini| illnnrl' Jft-- 
ii'iKil nn hJii- rtiiuf fnitii ■rtii'vil gl 

iirhni) u'r>|ni-Hlir. Ij">w ibait nn 
fii.iir JiTi^-r 'Iwrn bdil prtiinii^ Tii 
<^rail. ibp (Mil lliilih Kijii ti'ittnT<< 
I'lbaiHiTi jHinoK. Di'liiliJ'K'kr ••! Ur> 
Viiuas, tiipt [.lictr tiiiiihi>'r nB.« .rii'li 
III ilii- Dill lull III In ij. 

im^t iir Tr-tl™ TVntt (tllkliL. 
■ail* flfiMnrii. ivhcn, iiF itn^T'ol. \f 

iTllh ^T Iqlk qiH|n>l Itl' 'V^irn 

jB4killH_U |lB|MM^UJ»br-(N- ll»K« >'■ 

}iff ihJK'iiiM. Tfi Duln 'i>iilcjini>i> Ilia 
■lf>r hail iii'E^rtKiiiiH'Hl i]->wn. 

A ■t.itii.lK wnr lllnnilii] ILi^lf. 

thl> Dflknl Hill] DJmrJiM ITHllLl-li 

IiihI^ i^r thr H-nmiin inaa lylnx 'Clmlh 
iVf iiii Ib^ flnbi'. A pll* iif adibm 
nft'l lilllUnl |iB|ll-C biTiHhJ Imrp tuilt-> 

HJiuMt'jit ■Mt hdJ )inii|»'ni''l 
flnmlLut orrT o Infpi" pi I? Hif iij[".t 
n hli:L 'tJiip ^i1 jvi lib rlr(>, ilit- iflf! 
vftjif v\tt luil hllimrrf ihf 'bh>m 
III Vu'nlnpv Iwr lx"lr. B»i-r^ jjUrU 
nf rlnlbliiij liirl t>:4<'n drrfkilr^ W 
ib^- rlHuu-fi. t'Ti'rr I'ttt nt ilii- IhhIv 
'«*» I'Vmnl nliiii-l Ihi p ■rrl-ij. kvrii 
Itv" hn'tr WM nlDLKiI frtiui Utt ftrtlif. 
"T Wint T* ntf— 

j^a I'lilrf nilklpn IFMirhn^ tbf 
Urtij-, Ibe HiiiiUn •iwhH^il trr lirsti- 

I^Vi:! Bllll III 1. hlrilHlllir viiUv iWi' 

Ki4 In if l»rt fi]f<nf |o dl'- 

■] want 1" lUi-/" nl'i- hlili«'r4:il 
fnlslly. '1 Hint {ft llir. TlCTO h 
niiLhlnit uifirp nnr ai» l-n Mrt t"'. 
t*vymn^ir iiii«irt vr iii im- hiir wn', 
Up Jtiii>« niu.ilirr iripitwili ami In* -,_ i.,,^.. ...,._^ .v .. - -. 

H-nnl |r. .Hr." , 

'An- r' = Ifllnr <l.:- (Tili-r In- 

Hiilrftl. 

Sol In r>ln— 

"Kir. I ciliL fi-H no iflln," rpni" llw 
nti'j. "I J'ipI iraiif t'l 'l>- l r'nii* 
i^rairiLir III Ir ljin>f. I bqVr iLf^'T 
1 rfn ll.■l^ll^F "IhtT AP t^f' 

OllWlln llll- .nrvlhiillillrie tlH 
liHlr iLniliiTnTril Iitir* "-iTr- I, 
nlliliTini'lil.- ThPf «]|i! 
wtnl Jill ^l^^rw^^^L Imt "^""^ 
HnniHtilUE IS"" ■B-milif. T.^ 
thi- tirM T-illml (lirlr tri>l1i' nav- 
el) unty, 

' rur ilu> 
nuu i,injn, kj,.. u«i„i,^] j,,„,. j,.,^^ 

»«rt. It H.Til r.r ln^ I^,*,. f„r ,ti:i 
i-r.i[.ir.ii. ]i .l,-rfi,.(Hij jj^r i-b^nrr^r. 

It iMil^ IhC bllclculrl ftir lAlTlhtf 

fT. t% unuittimiH) cin ijamit of ih* 
urii^u rn fthiifli lih. Kh<i;ii-ru ib-v' 
lujr h^ j>0«« fhimliiiHr \i, t;k« (d lb#- 
qliTi- ^nii) wlft.. 
l.ti>TU Tjclr^ 
Bi'jmiiur; i t.iM y,,,, %tw alibt 

tH fur.' J,.l( ll-f! I l.ivnl ^.Ml." THlI 

Ihi' ftuip pri I fiy It,, ,|M(|ifinLlrtst 

ltir«L -V*>U Frill jrnn |r.Tn| VltiW 

knil mmlil ti»| J.t m.. in.ub j rci. ffl 
irlnvaiiwr airrtblBjr it t biitrWrar' 

mill.' |.i Pmiii ill nprV. f vfit^ lu-' 
nmiit fd diilTifl nnfiHHljr any lnirRI. - 
***•,[ am uii 1.B1I, (Vr- 
ini>nr. Oh. iJihJ. Kt>>D|iii;r, niiy iU<l: 
>Mtt JtIw »■■ (a cHncrnri' all hbc 
ItiTi-l ' ji|i*ii qnil famJly. ntii ir 1 ' 
mu'il hbTv Dnir kniiHD tbi- Bimnlnic 
ta Itl!- InHt iwii <ln^iii!i. <>[i. rttir 
Invj Itlili' h^jii. I; |.,vi. iliriu qj)tl ' 
dKeii unit i rnri> >fhii i!Ui\ a||. i 
niHf bp rbDn{<.<i] |jiiiiiia>tii |v. I'.J In 
In hrll m^ms-i I \bt,ir, t i-pn uat)r| 
imrblus, Ji-nnlr." /-"^ 

A<ll.ril!n|| (n m#nibi rk,| c^iblliTfH 
In Ibbi rltj', IbOTfi bdi) riKp J.[iiq|,|:i 

In tl"* tmaVi for w+cfral jrnt* ill-; 

lllpil JlfiL VniiUf'-liad BJil bm'b ILtInt ' 

|r>iii-tbi>r . (Turin/ .(h.-' L>a>r >Mirt 
F^rlj:,li<t ■iiHiiti^r.' ItrA Yimti^ 

IJHIIil- Tu I>i)Tih Dvwii, nbHr nil'- 
Uii:fiirHl [ilrllop iilMWitii'rrlcff, J^ti^' 

rbw tvi'tVfil tin n Iiiini4''_^iviirr f.i.s' 
ilKftnrt! r>iiii!!llm In Pnrn. Btitlt 
r^ tfnilisbl^lurr tbrrf ilclli- L-bHiIn-rL 
f.rrc dta^itly iifrrf thm .Jiy left ; _ .■.^> tBiirpii. ii •■'blrll kIu rvtuntrnl "tii I'lnTo ttt'll 

wwV" nfii |<M|d, 
Rrbdi'fi. N»t|rTr4— 

tl ir 'mH Hb! Itt? Vliila ri-('-rrr"l 
frt III Itio lk"ll* I* ii ruriilHT Bliiilnjl n," 

IKi- Vniiuii niiltFr>llr tfti'i k i»>w 

T<''Hi-liir>T mlliinl In WIt^^^■^n rjiih. 
"Af'tvinllnB lu frl'-luN t.t >li-v Ynim*, 

riMi iKlur wnniia J* linM m iiaf^ mp> 

minjISlril Ynqux n fcpn ftp rnmp !■> 

bl!<Jn>b Hhrif.'jr nfttr lln-'" 

[ciirhL III mi'ij, 

\ «<jBllr.-ii Hif t*iiir Mr nnri Mr.' 

.jli^,^' I'Mm^tifhi ii.Ntin<yi nf" hrr iil'.i''i 

«„l ,«r 11,. |,n.<™iMf,™iTl|.. ....*" ^ l"^'t'ml-rl«kliV r=l«U1T,. 

r^'1i> '^ ' '"'''■ '•'iTii in Na)if^. flw tn^l ■■< 

wnllwiii of VpTTiaL wr-pi hi" [rr- 

Iii'JI''''"-' t*!"" ^ »!■'> ""iTi^M h» f'vrt 
WllklT,.,r.<.;!H.||(PM:'.r.,T,.rrirbrr '-nil^p- "*'l ^;!" ■""""> ?",/"'" 

I.IIII1' rrUihrLo! nril Mri. Kitnl n- 

Vnrfl. 

TT-ifdi st Xli>lh«-— 

nhPALichn-iTl iVii^nf-thr Jifftrpi" ■! 
Elh' l!i..i|ir|ii« rr lliiH ihn-i- illllf i 1iL| 
ilrrii u^n- r'^b'K'i^'iln BTiiiin'i) ili'lr 
-irji liuyfarf. t'«rir)mlnil ItriT.- 
IrfTvU wni *»iii-iUlli- oini-nhiHI /it, 
|i»r i^'-'fprr eiiut ■■iin^idnity ni4LPtl ',, 
uTa^ul iimlli'l-L 

A- hi' lfJi« FUtirli' Ii 

^1* rteh'i I.*'wt< llN-iinvl 

"[« ^Irimniii ill rt-hl 

UH-a tiicV li'tl win ih? 
■Hfp nt hrr! \\TII W ■"lllinimji 

T-r.\K. Hk- \iiiIi' Minify 
Pmyi r*r ililldnT^ 

she UII* cBrrt-^l' hil 
nnil rUci'<I '<" " "•■■r'b. Vi'h!